× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoNGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG

1 tháng 1Lễ Giao-Thừa, rước Chư-ThánhTiểu lễ
9-1Vía Đức CHÍ-TÔNĐại lễ
15-1Lễ Thượng-NgươnĐại lễ
15-1Lễ kỷ-niệm Ngài Trương Tiếp-PhápTiểu lễ
22-1Lễ kỷ-niệm Ngài Trần Khai-PhápTiểu lễ
29-1Lễ kỷ-niệm Phối-Thánh Bùi-Ái-ThoạiTiểu lễ
15-2Vía Thái-Thượng Lão-QuânĐại lễ
19-2Vía Đức Phật Quan-ÂmĐại lễ
1-3Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-PhẩmTiểu lễ
26-3Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-SanhTiểu lễ
8-4Vía Đức Phật Thích-CaĐại lễ
8-4Lễ kỷ-niệm Bà Đầu-Sư Lâm-Hương-ThanhTiểu lễ
10-4Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui ThiênTiểu lễ
5-5 Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-PhápTiểu lễ
11-5Lễ kỷ-niệm Bà Đầu-Sư Nguyễn Hương-HiếuTiểu lễ
22-5 dlVía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-NhơnTiểu lễ
22-5Lễ kỷ-niệm Ngài Cao Tiếp-ĐạoTiểu lễ
24-6Vía Quan-Thánh Đế-QuânĐại lễ
15-7Lễ Trung-NgươnĐại lễ
21-7Lễ kỷ-niệm Ngài Đầu-Sư Thái-Thơ-ThanhTiểu lễ
15-8Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌĐại lễ
18-8Vía Đức Lý Giáo-TôngĐại lễ
27-8Vía Đức Khổng-ThánhĐại lễ
4-9Lễ kỷ-niệm Ngài Bảo-Văn Pháp-QuânTiểu lễ
7-9Lễ kỷ-niệm Ngài Nguyễn Bảo-PhápTiểu lễ
1-10Lễ kỷ-niệm Phối-Thánh Phạm-Văn-MàngTiểu lễ
13-10Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-TôngTiểu lễ
15-10Lễ Hạ-Ngươn và 
kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.
Đại lễ
19-10Lễ kỷ-niệm Ngài Ca Bảo-ĐạoTiểu lễ
25-12 dlVía Đức Chúa JésusĐại lễ
24-12Lễ đưa Chư ThánhTiểu lễ

 


Xem dưới dạng văn bản thuần túy