× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH TỤNG HUYNH-ĐỆ MÃN PHẦN

(Giọng Nam-Ai)

Niềm thủ-túc đã đành vĩnh-biệt,
Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng.
Thân nhau từ buổi lọt lòng,
Chén cơm miếng cá cũng đồng chia nhau.
Câu chọc ruột còn đau-đớn bấy,
Huống âm-dương hết thấy mặt nhau,
Rẽ phân cốt nhục đồng-bào,
Cảnh thiên cõi tục lẽ nào không thương.
Thương những thuở huyên đường ôm-ấp,
Thương những khi co đắp chung mền.
Thương hồi thơ bé tuổi tên,
Thương cơn khôn lớn giữ bền nghĩa nhau.
Rủi Thiên số Nam-Tào đã định,
Giải căn sinh xa lánh trần ai.
Khá tua theo bóng CAO-ĐÀI,
Nương mây thoát tục ra ngoài Càn-Khôn.
Khối tình ái hương hồn dầu nhớ,
Tránh oan-gia giải nợ trầm-luân.
Viếng thăm hôm sớm . . . . . (1)
Trọng câu thần tỉnh ân cần cung Tiên.
Gởi Tổ-Phụ ..(2).. hiền cung-phụng,
Gởi sắp em còn sống nơi đời.
Rót chung ly biệt lưng vơi,
Mảnh lòng tha-thiết đưa người bạn xưa.


ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM
______________________________

(1) Song thân, hoặc phụ thân hay là mẫu thân đã qui vị.
(2) Anh hay chị mãn phần.

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992
... ... ...
Viếng thăm hôm sớm . . . . . (1)
Trọn Trọng câu thần tỉnh ân cần cung Tiên.
... ... ...

Xem dưới dạng văn bản thuần túy