× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH NHẬP HỘI

(Giọng Nam-Xuân)

Trên Bạch Ngọc Chí-Tôn cao ngự,
Giữa Tây-Phương nắm giữ Thiên-Điều.
Dưới Ngọc-Hư, kể bao nhiêu,
Thiêng-Liêng các Đấng lập triều trị dân.
Một nuôi nấng tinh-thần tinh-khiết,
Hai dạy răn cho biết tội tình.
Ba lo trị thế thái-bình,
Cộng chung Pháp-Luật Thiên-Đình chí công.
Các con vốn trong vòng Thánh-thể,
Phép tu vi là kế tu-hành.
Mở đường tích cực oai-linh,
Cậy phương thuyết giáo vẽ thành kinh chơn.
Đại-Từ-Phụ ra ơn dìu dẫn,
Diệt trí phàm: hờn, giận, ghét, ganh.
Để tâm dưới ánh Chí-Linh,
Soi tường chơn-lý chỉ rành chánh văn.
Cơ chuyển thế khó khăn lắm nỗi,
Mượn Thánh-ân xây đổi cơ Đời.
Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời,
Câu kinh Vô-Tự độ người thiện duyên.
Nguyện Ơn Trên cho yên trí não,
Nguyện Phật, Tiên dạy bảo chơn linh.
Mang danh Hội-Thánh đã đành,
Nâng tay nhục thể xây hình Chí-Tôn.

Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 1 lần)


Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992
... ... ...
Mạng danh Mang danh Hội-Thánh đã đành,
Nâng tay nhục thể xây hình Chí-Tôn.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy