× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH KHI ĐI NGỦ

(Giọng Nam-Xuân)

Các vật-dục xảy ra một buổi,
Cả hành-vi lầm lỗi khôn ngừa.
Sấp mình cúi lạy xin thưa, (lạy)
Ơn trên Từ-Phụ cho chừa tội khiên.
Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
Đấng Thiêng-Liêng năng mách bảo giùm.
Bồng-Lai Cực-Lạc chỉ chừng,
Đẩy đưa xác-tục dựa gần cõi linh.

Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 1 lần)

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992

Các vật-dục xảy qua xảy ra một buổi,
Cả hành-vi lầm lỗi khôn ngừa.
... ... ..

Xem dưới dạng văn bản thuần túy