× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKhai Kinh

Khai Kinh

(Giọng Nam-Ai)

 

 

Biển trần khổ vơi vơi Trời nước,
Ánh Thái-Dương giọi trước phương đông.

 

 

 

Tổ-Sư Thái-Thượng Đức Ông,

 

Ra tay dẫn độ, dày công giúp Đời.

 

 

Trong Tam-Giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành.

 

 

 

Trung-Dung Khổng-Thánh chỉ rành,

 

Từ-Bi Phật dặn: Lòng thành lòng nhơn.

 

 

Phép Tiên-Đạo: Tu chơn dưỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau.

 

 

 

Làm người rõ thấu lý sâu,

 

Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh-Kinh. (gật đầu)


Xem dưới dạng văn bản thuần túy