× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoCHUNGSố 58-BKD-TT
Kiểm-duyệt ngày 3 tháng 2 năm Nhâm-Tý
(Dl. 17-3-1972)

Trưởng-Ban Kiểm-Duyệt Kinh Sách
BẢO-ĐẠO HIỆP-THIÊN-ĐÀI
(ấn ký)


Nguồn: http://caodaism.org/4001/ktdtd.htm#phatmauchonkinh


Xem dưới dạng văn bản thuần túy