Kinh Bồ Tát Thiện Giới
Copyright

Trọn bộ mười quyển

Đời Tống nước Kế Tân

Tam Tạng Pháp sư Cầu Na Bạt Ma Dịch Phạn văn sang Hán văn

Tỳ kheo Thích ThiệnThông Dịch ra Việt văn

--- o0o ---


Vi tính: Chúc Thượng. Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-12-2004


Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au

Source link: http://tuvienquangduc.com.au/kinhdien/250botattthiengioi.html


« Xem chương trước « » Xem chương tiếp theo »
Về mục lục Kinh Bồ Tát Thiện Giới | Giao diện cho Desktop